مفهوم شوادان

در تاریخ تمدن ایران، شواهد زیادی از خلاقیت مردمان ایران زمین در عرصه‌های گوناگون به چشم می‌خورد که خود نمایانگر ارزش‌ها و میراث فرهنگی این دیار است. در این میان معماران کهن، با کشف مواهب دیرینه خدواند در طبیعت نیز از این شگفتی استفاده کرده تا موجبات راحتی زندگی در آن دوره را نیز فراهم نماید. شوادان یکی از کهن الگوهای معماری ایرانی می‌باشد که با هدف سازگاری با اقلیم و فرار از گرما در مناطق شوشتر و دزفول در جهت ایجاد فضایی پایدار ساخته شده است. آفتاب شدید و دمای بالا همراه با رطوبت نسبی اصلی ترین معضل این اقلیم در اکثر ماه های سال است و شوادان فضایی امن در چارچوب آسایش انسان خلق شده تا در جهت دستیابی به معماری پایدار عمل نماید.