کتابخانه مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

محل پروژه: کرمانشاه
مساحت : 5000 متر مربع
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

ساختمان کتابخانه پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در 4 طبقه متشکل از فضاهای مربوط به کتابخانه و فضاهای اداری طراحی شده است.

آنچه در ساختار کلی بنا و اتودهای اولیه نقش آفرینی کرده است پارارمترهایی مانند طراحی خلاقانه سایت، دسترسی‌ها و چشم اندازها و فرم بنا بوده است. از آنجا که نمای هر ساختمان اولین جاذبه آن بوده و تا حدودی هویت اصلی ساختمان را بازگو می‌کند ، در این بنا با استفاده از ترکیب نمای چوب و سنگ و به کمک فرم‌های متناسب با فضاهای آموزشی کمک به ایجاد هویتی مناسب با کاربری ساختمان شده است.