ویلا رویان

 محل اجرا: رویان

مساحت : 800 متر مربع

کارفرما: آقای زمانی