مسابقه طراحی نما ساختمان اداری هلال ایرانیان

محل اجرا : تهران

مساحت : 2200 مترمربع

کارفرما : شرکت هلال ایرانيان

ساختمان اداری هلال ایرانیان که یکی از شرکتهای تابع جمعیت هلال احمر ایران می باشد به عنوان ساختمانی اداری و یکی از مهمترین بخش‌های خدمات شهری در خیابان طالقانی جهت طراحی نما در نظر گرفته شده است. تراکم وجود ساختمانهای بلند مرتبه در این منطقه با توجه به پهنه اداری تعریف شده، ما را بر آن داشت که در کانسپت نمایی طرح، از فرم هلال استفاده شود و به دلیل استقرار  این فرم در طبقات میانی و فرقانی، فرم هلال در نمای جنوبی و نمای شرقی از فاصله دور در خیابان عریض طالقانی به عنوان شاخصی متمایز قابل دیدن می باشد.برای کنترل شدت نور و در عین حال محدود کردن دید از بیرون و ساماندهی نما و نمایش آن به صورت یکپارچه و همچنین کاهش صدای مزاحم ناشی از بافت پر تردد اطراف به نظر می رسید پوشاندن توده معماری با پوسته ای مشبک، راه حلی مناسب باشد و این پوسته با استفاده از استرچ متال با الگویی از نقوش ایرانی و در عین حال مدولار ، امکان دست یافتن به درجات مختلفی از بازشوها بر حسب نیاز را نیز فراهم نمود.