مسابقه طراحی مرکز تجاری البرز

محل پروژه : قزوین

متراژ : 2700 مترمربع

کارفرما : بخش خصوصی

 در مسابقه مجتمع تجاری 7 طبقه واقع در شهر قزوین، پروژه با ایده شکل‌گیری طراحی حجمی با رویکرد خلوص حجمی در جهت بهینه سازی عملکرد سازه‌ای ساختمان و دستیابی به اهدافی از قبیل امکان تعبیه بیشتر پارکینگ، آکس بندی و ستون گذاری منظم و قرینه برای عملکرد بهتر استراکچر در برابر زلزله، امکان سبک سازی سازه، ایجاد شکست حجمی با اختلاف ارتفاع دو بخش ساختمان به جهت خلق جذابیت بیشتر و دعوت کنندگی و همچنین استفاده از الگوی عملکردی در هر طبقه تجاری بر اساس ساختمان سازه و رابطی سیال طراحی شده است.