مرکز جامع توسعه علوم پزشکی و آزمون ها کرمانشاه

محل اجرا: کرمانشاه

مساحت : 17800 متر مربع

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

ساختمان مرکز جامع توسعه علوم پزشکی و آزمون ها در 5 طبقه  با متراژ 18000 مترمربع شامل مجموعه سالن‌های همایش، مرکز آزمون، مرکز مهارت‌های بالینی و مرکز EDC می باشد. نمای مجموعه به دلیل به حداقل رساندن تبادل حرارتی مجموعه با منطقه کوهستانی اطراف، دو پوسته طراحی شده و پوسته بیرونی از جنس بتن اکسپوز و صفحات GRC در نظر گرفته شده است. همچنین متـریال انتخـاب شـده در نـما یکپـارچـگی در دیـد بصری مجـموعه و دعوت کنندگی به دلیل عملکرد آن را فراهم می نماید.