مرکز آموزش های تخصصی جمعیت هلال احمر

 محل اجرا : فریدونکنار

مساحت : 6000 مترمربع

کارفرما : جمعیت هلال احمر استان مازندران

مرکز آموزشی تخصصی جمعیت هلال احمر در 5 طبقه با کاربری های فرهنگی، آموزشی و اقامتی که شامل فضاهایی از جمله سالن همایش 250 نفره، سالن غذاخوری و آشپزخانه، کتابخانه و سالن های مطالعه و اتاق های اقامتی، پارکینگ می باشد. حجم مجموعه با توجه به نحوه قرارگیری در زمین و بیشترین استفاده از نور طبیعی متشکل از دو مکعب مستطیل ساده بوده که به صورت عمود بر هم ترکیب شده اند. مکعب بزرگتر رو به نور جنوب متشکل از فضاهای اقامتی، تجمعی و اداری بوده و مکعب کوچکتر با کمترین بهره از نور طبیعی به دلیل لزوم کاربری به بخش مرکز همایش و سالن 250 نفره اختصاص داده شده است.