مجتمع کلاسهای آموزشی آبادان

 محل اجرا : آبادان

مساحت : 4500 متر مربع

کارفرما : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

 مجتمع کلاسهای آموزشی آبادان واقع در سایت دانشگاه پزشکی استان خوزستان در 4 طبقه شامل فضاهای آموزشی و اداری و خدماتی می باشد و به دلیل لزوم عدم وجود ستون مزاحم در کلاس های با ظرفیت بالا به خصوص در کلاس های 120 نفره، طراحی سازه و معمـاری هماننـد یک سـالن آمـفی تئاتـر کوچک انجام شده است که با بخش های دیگر در ارتـباط است.گرچه سعی گروه طراحی استفاده از مصالح به روز و الهام از معماری مدرن بوده است؛ ولیکن به دلیل وجود این منطقه در نقاط بسیار گرم اصول و مفاهیم طرح های سنتی و قدیمی مانند حیاط مرکزی در قالب طراحی فرم و حجم رعایت شده است. همچنین با ایجاد رواق و سایه برای عبور عابرین و مراجعین در اطراف ساختمان فضایی نیمه بسته و محافظت شده از تابش مستقیم خورشید بوجود آمده است.