طراحی داخلی پرشیا خودرو (BMW)

 محل اجرا : کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران

مساحت : 650 مترمربع

کارفرما : شرکت پرشیا خودرو

 ساختمان اداری پرشیا خودرو واقع در مجموعه بزرگ نمایشگاهی و فروش BMW از ساختمان های اصلی مجموعه بوده و در 2 طبقه با فضاهای اداری از جمله بخش های مدیریتی و دفتر فروش و بخش استقرار تکنسین ها و سالن کنفرانس و فضاهای خدماتی مربوطه طراحی شده است. با توجه به وابسته بودن این شرکت به برند BMW جهانی، کلیه طراحی های داخلی می بایست بر اساس ضوابط مدون شده و در چهارچوب تعریف شده با متریال موجود و فرم هماهنگ در کلیه کشورها انجام پذیرد. بنابراین دکوراسیون داخلی مجموعه با رعایت ضوابط مندرج در دفترچه راهنما اجرای دکوراسیون داخلی نمایندگی های BMW که برای کلیه کشورها مدون شده بود طراحی و ارائه شد.