سلف سرویس معاونت دانشجویی آبادان

 محل اجرا: آبادان

مساحت : 2600 متر مربع

کارفرما: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

 ساختمان سلف سرویس معاونت دانشجویی در دو طبقه با فضاهای آشپزخانه مرکزی و سالن‌های غذاخوری اساتید و دانشجویان و بوفه و فضاهای خدماتی جانبی طراحی شده است. از عوامل مهم در جهت گیری حجم و ساختمان علاوه بر در نظر گرفتن زاویه تابش و دسترسی های تعریف شده در سایت، ساختمان وضع موجود بوده ولیکن حجم و نمای ساختمان به صورت یکپارچه با کانسپتی متناسب با منطقه طراحی شده است.