ساختمان های ستادی - اداری هلال احمر

 محل اجرا: ارومیه -  شیراز -  خرم آباد                            

مساحت : 17000 مترمربع

                11000 مترمربع

               13000 مترمربع

کارفرما : جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی

             جمعیت هلال احمر استان فارس

             جمعیت هلال احمر استان لرستان

ساختمان ستادی اداری هلال احـمر استان آذربایـجان غربی یـکی از چــند ساخـتمان طراحی شده جمعـیت هلال احمر توسط این مشاور می باشد. شکل گیری فرم بنا که با کانسپت یکسان در برخی استانهای کشور با تعداد طبقات متفاوت و انطباق با منطقه شکل گرفته است بر اساس الگوی کلی هندسه ایرانی و ترکیب مربع دایره (با توجه به لوگوی جمعیت هلال احمر) در پلان خلق شده است و در حجم سه بعدی نیز ترکیب مکعب و استوانه بر هندسه غالب طرح تاکید می کند. همچنین انحنای حجم در بدنه‌های مختلف القای حس پویایی و زندگی در قسمت های مختلف است.

ساختمان های تیپ ستادی - اداری هلال احمر استان های آذربایجان غربی و لرستان و فارس در13 طبقه با کاربری اصلی اداری و پشتیبانی شامل فضاهایی از جمله آمفی تئاتر، بخش های مختلف امداد و نجات و معاونت ها و فضاهای اداری به همراه فضاهای خدمات مربوطه طراحی شده است.کانسپت اصلی ارائه شده طرح در ساختمان های ستادی- اداری-درمانی در استان های بزرگ حفظ شده و بخشی از نما و پلان پروژه ها با توجه به سال ساخت و سعی در استفاده از متریال به روز و انطباق با اقلیم منطقه و تعداد طبقات آن تغییر نموده است.

ساختمان ستادی اداری هلال احمر استان فارس در 13 طبقه و با حفظ فرم و پلان تیپ و کانسپت طراحی شده در نما در نظر گرفته شده است.

محل اجرا : بیرجند

مساحت : 8000 مترمربع

کارفرما:جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی

 ساختمان ستادی امدادی – درمانی جمعیت هلال احمر در استان خراسان جنوبی در 9 طبقه طراحی شده است. کاربری‌های موجود در این مجموعه عبارتند از داروخانه به همراه فضاهای جانبی و کلینیک ویزیت پزشکان و دندانپزشکان و همچنین بخش‌های اداری شامل مدیریت و معاونت ها و ستاد امداد نجات و بحران میباشد.دکوراسیون داخلی طراحی شده در کل مجموعه به خصوص در بخش خدمات درمانی مانند داروخانه و کلینیک پزشکان و دندانپزشکان به نوعی سعی در ایجاد فضاهایی گرم و در عین حال مدرن و مینیمال با توجه به عملکرد این فضاها کرده است. در این فضاها از اشکال هندسی متناسب با آنچه در فرم کلـی پلان و نـما اسـتفاده شـده به صورت ساده‌تر استفاده شده که توانسته در خلق فضایی با صمیمیت بیشتر کمک نماید.