ساختمان مرکز جراحی محدود کاشان

محل اجرا: کاشان

مساحت : 1400 متر مربع

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

ساختمان مرکز جراحی محدود کاشان در 4 طبقه شامل بخش‌های تصویر برداری، استریل مرکزی، بخش بستری، جراحی و فضاهای پشتیبانی و خدماتی است. به دلیل اختصاص مساحتی کم در مقایسه با دیگر مراکز جراحی محدود، در طراحی پلان سعی شده است که وجود وید جهت برقراری ارتباط بصری عمودی کاربران مجموعه و مراجعین در فضاهای انتظار بین طبقات و همچنین پله باز محصور نشده با دیوار در قلب مجموعه استفاده شود.