ساختمان اداری، سر در اصلی مجتمع و پل ارتباطی شرکت توسعه پلیمر پاد جم

محل پروژه : استان بوشهر-منطقه ویژه پارس جنوبی

مساحت : 800 مترمربع

کارفرما :  شرکت توسعه پلیمر پادجم

کانسپت طراحی

موقعیت استراتژیک قرارگیری سایت شرکت توسعه پلیمر پاد جم در جنب جاده اصلی ما را بر آن داشت تا طرحی با هدف هویت بخشی و ساماندهی فضای ورودی اصلی و تبدیل دروازه ورودی به جلوه‌گاه صنعتی آمیخته با هنر و فرهنگ ایرانی به وجود آوریم. لذا با در نظر گرفتن همگونی متریال استفاده شده در دیگر نماهای ابنیه موجود در سایت، آجر به عنوان متریالی با قدمت تاریخی کهـن با ترکیبـی از بتـن Expose انتـخاب شد که می توانست صنعت و تمدن را در کنار یکدیگر با شکوهی در خور جلوه گر نماید.آرک‌‌های مشهور و کهن ایرانی و فرم ویژه آن ما را بر آن داشت تا قلب تپـنده سر در با استـفاده از تـناسب آرک‌های استفاده شده در جنوب کشورمان شکل پذیرد و همچنین این فرم و تکنولوژی به ارمغان آورنده آجر به صورت اجرای لایه لایه و تغییر ارتفاع در لایه ها در جهت رسیدن به اوج با استفاده از چیدمانی نوین کمک به دعوت کنندگی هر چه بیشتر می نماید.همچنین محدوده سایت یعنی حدفاصل داخل و فضای بیرون سردر سبب درک بیشتر ما از این مرز صنعتی شده و دو عامل عبور و مرور و مکث برای پیاده و سواره مطرح شده است. بر این اساس فرم آرک در انتهای دو پایه نگهدارنده که یکی گیت اصلی پیاده را در سمت راست شکل داده و دیگری ادامه ای از نمای ساختمان اداری می باشد، با بازی چیدمان آجر در کنار بتن با مقیاسی متناسب با ساختمان اداری فرمی یکپارچه تشکیل داده است.