پردیس پزشکی آران و بیدگل

محل اجرا: آران و بیدگل کاشان

مساحت :  4900 متر مربع

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دانشکده پردیس پزشکی آران و بیدگل در 5 طبقه شامل آزمایشگاه های تحقیقاتی و آموزشی، کلاس های درس، بخش اداری و بخش خدمات و پشتیبانی آموزشی و آمفی تئاتر و کتابخانه و سالن امتحانات و رستوران می باشد.  به دلیل رواج داشتن استفاده از گل و خشت و آجر در مناطق حاشیه کویر و اقلیم گرم و خشک و سابقه دیرینه کارکرد آن، عمده متریال استفاده شده در نما آجر نسوز به همراه ترکیب آن با سنگ تراورتن سفید می باشد. البته در بخشی از ساختمان که دارای شیشه سرتاسری ورودی باکس پله می باشد، پوسته دوم نما از صفحات استرچ متال کمک به تعدیل و تابش اشعه خورشید نموده و به همراه دیگر متریال موجود در نما سعی در بوجود آمدن طرح مفهومی دعوت کننده در قالب فضاهای آموزشی شده است.