ویلا سی سنگان

 محل اجرا: مازندران - سی سنگان

مساحت : 700 متر مربع

کارفرما:  آقای پارسا