هتل چهار ستاره کاشان

 محل اجرا : کاشان

مساحت : 8500 متر مربع

کارفرما : آقای اربابی

 هتل کاشان از هتلهای طراحی شده توسط این مشاور در اقلیم گرم و خشک و حاشیه کویری می باشد. حجم و نمای این ساختمان الهام گرفته شده از فرمها و تناسبات معماری سنتی ولی با رویکردی مدرن طراحی شده است. استفاده از شیشه های رنگی در کل طبقات برگرفته از شیشه های رنگی ارسی ها و پنجره های سنتی استفاده شده در این منطقه بوده که سبب کاهش شدت نور و ایجاد تجربه فـضایی مـتفاوت در داخـل فضـاهـا می شود.همچنین برای ایجاد رطوبت در هوای خشک منطقه با استفاده از سطح گیاه کاری شده و حوض آب و فواره که مانند حیاط مرکزی در معماری سنتی ایرانی عمل می نماید در نمای جنوبی و اطراف ساختمان فضای سبز و گودال باغچه (ایوان در طبقه همکف با عمق مناسب) در نظر گرفته شده است.این هتل دارای 40 اتاق و سوئیتهای مجزا بوده و همچنین رستوران و سالن پذیرایی و فروشگاه ها و بخش تجاری و لابی و بخش اداری و خدماتی نیز از قسمتهای در نظر گرفـته شده است.