ساختمان ستاد بحران (EOC)

محل اجرا : سمنان

مساحت : 450 متر مربع

کارفرما : جمعیت هلال احمر استان سمنان

ســاخـتـمـان سـتــاد بــحــران ســـمنـان از پـروژه‌هــایــی اســت کـه در آن مـرکــز کـنــترل ( E.O.C مخفف  Center  (Operation Emergency  عملیات فوریتی تحت نظارت و کنترل جمعیت هلال احمر انجام می پذیرد.  این ساختمان در دو طبقه و شامل فضاهایی مانند سالن کنفرانس، اتاقهای اداری، اتاق تیم امداد و نجات و اتاق ارتباطات و مخابرات و سوئیت های اقامتی و دیگر فضاهای خدماتی و پشتیبانی، با هدف بررسی اسکان اضطراری و برگزاری جلسات شورای مدیریت بحران در مواقع بحران های عظیم طراحی شده به دلیل اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی این منطقه و اختلاف زیاد دمای روز و شب از آجر به همراه سنگ تراورتن شکلاتی در طراحی نمای این ساختمان استـفاده شده است. بدیهـی است آجر یکی از مصالح پایدار و مناسب بوده که اسـتفاده بهـینه از انرژی های طبیعی را نیز امکان پذیر می کند.