ساختمان اداری، سر در اصلی مجتمع و پل ارتباطی شرکت توسعه پلیمر پاد جم (ABS & RUBBER)

 محل پروژه : استان بوشهر-منطقه ویژه پارس جنوبی

مساحت : 2400 مترمربع

کارفرما :  شرکت توسعه پلیمر پادجم

ساختمان اداری و سر در اصلی و پل ارتباطی مجتمع ABS & RUBBER پادجم واقع در فاز دو پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس استان بوشهر در 6 طبقه طراحی شده است و کاربری اصلی ساختمان، اداری با در نظر گرفتن فضاهای مدیریتی و VIP در سردر اصلی ورودی مجتمع به همراه دیگر فضاهای پشتیبانی می‌باشد.با توجه به اقلیم منطقه، نوع کاربری ساختمان (اداری، حفاظتی، امنیتی، درمانی) و قرارگیری آن در سایت صنعتی پتروشیمی در طراحی نمای پروژه سعی بر این بوده است مصالح با مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در بر ابر رطوبت بالای منطقه و مناسب برای محیط های صنعتی انتخاب شود. از این رو بتن پیش ساخته بهترین انتخاب با توجه به موارد مذکور بوده است.

در ارائه کانسپت طراحی نما از فرم های مثلث که نماد آتش و خرد نخستین و ازلی انسان نیز می باشد، استفاده شده است و توسط آن جلوه ای از دانایی بیکران انسان به تصویر کشیده شده است.