دانشکده توانبخشی کاشان

محل اجرا: کاشان

مساحت : 4900 متر مربع

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 دانشکده توانبخشی کاشان در 5 طبقه شامل فضاهای آموزشی از جمله کارگاه ها و آزمایشگاه‌های متعدد مربوطه، کلاسهای درس، فضاهای تجمعی مانند سالن همایش و سالن امتحانات و رستوران به همراه فضاهای جانبی مربوطه و بخش اداری و آموزشی و خدماتی می باشد. نمای مجموعه به دلیل پایداری و اقلیم منطقه به صورت عمده از آجر به همراه ترکیبی با سرامیک پرسلانی با اتصال خشک در راستای کمک به کاهش تبادل حرارتی از دیوار پیرامونی طراحی شده که خود در مصرف انرژی و پایداری ساختمان موثر می باشد. همچنین در قسمت‌هایی با وجود پوسته آلومینیومی بر روی پنجره سرتاسری کرتین وال، سعی در کنترل و تعدیل نور طبیعی به مجموعه با حفظ ارتباط بصری داخل به خارج شده است.