خوابگاه 240 نفره دانشگاه علوم پزشکی کاشان

محل اجرا : کاشان

مساحت : 3800 متر مربع

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و  خدمات بهداشتی درمانی کاشان

خوابگاه 240 نفره دخترانه واقع در سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، در دو طبقه طراحی شده است. در این مجموعه علاوه بر وجود خـوابگاهـهای دانشـجویی، سالـن های ورزشی، سالن های مطالعه و رستوران و سالن غذاخوری به همراه بخش‌های خدماتی و سوئیت های میهمان نیز در نظر گرفته شده است. آشکارترین جنبه تاثیرات اقلیمی بر روی طراحی حجم و نمای پروژه در نظر گرفتن آرک‌هایی با ریتم پی در پی و متناسب جهت سایه اندازی روی بدنه اصلی نما میباشد. همچنین ایجاد رواق در طبقه همکف ضمن تعریف فضای عبور افراد پیاده در اطراف ساختمان، با توجه به سایه بوجود آمده در این فضا نیز به تعدیل دمای محیط که در ارتباط با دیوارهای پیرامونی قرار گرفته کمک مینماید.حیاط مرکزی طراحی شده در مرکز مجموعه برگرفته از الگوی سنتی بوده و علاوه بر ایجاد شرایط آسایش بصری و محرمیت برای ساکنین، در ایجاد تهویه و تامین نور طبیعی فضاهای پیرامونی در طول روز نیز تاثیر گذار است.